23 03 2017

TEK ADAM OLMAK veya OLAMAMAK

HİLEYE KARŞI HİLE

Eğer 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak anayasa referandumunda “Evet” oyları çoğunluğu sağlarsa, cumhuriyet rejimi yıkılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan TEK ADAM olacaktır.

Neden TEK ADAM?
Çünkü artık hükümetin bir Başbakanı olmayacaktır. Hükümet üyelerini Erdoğan TEK BAŞINA kendisi atayacaktır. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından. Yani Türkiye’yi yönetecek hükümet üyeleri, yani bakanlar halkın seçtiği kişiler değil, Erdoğan’ın atadığı kişiler olacaktır.
Kısacası, TEK ADAM Erdoğan’ın kendisi HÜKÜMET OLACAKTIR.

Neden TEK ADAM?
Çünkü Türkiye’deki mahkemelerin tümündeki yargıçları (hâkimleri) ve savcıları atayan, yani göreve getiren, görevden alan Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Erdoğan’ın denetiminde olacaktır.
Kısacası TEK ADAM Erdoğan, YARGININ BAŞI OLACAKTIR.

Neden TEK ADAM?
Çünkü Erdoğan, istediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) kapatıp yeni seçime götürecektir.
Kısacası TEK ADAM Erdoğan, TBMM’NİN ÜSTÜNDE BİR GÜCE SAHİP OLACAKTIR.

Neden TEK ADAM?
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bütçesini TEK ADAM Erdoğan hazırlayacaktır. Türk halkının verdiği vergilerle oluşan bütçeden hangi bakanlığa ne kadar para verileceğine Erdoğan karar verecektir.
Kısacası TEK ADAM Erdoğan, devlet HAZİNESİNİ ELİNDE TUTACAKTIR.

Neden TEK ADAM?
Çünkü Erdoğan; valileri, kaymakamları ve bakanlıklarda görevli tüm üst düzey yöneticileri kendisi atayacak, kendisi görevden alacaktır.
Yansız görev yapması gereken tüm kamu görevlileri, Erdoğan’ın memurları konumuna düşecektir.
Kısacası TEK ADAM Erdoğan, tüm DEVLET MEMURLARININ REİSİ OLACAKTIR.

Neden TEK ADAM?
Çünkü Erdoğan; yurt dışındaki tüm büyükelçileri, elçileri, başkonsolosları, konsolosları ve diplomatları doğrudan kendisi görevlendirecek, istediği zaman da görevden alacaktır.
Kısacası TEK ADAM Erdoğan, Türkiye’yi dışarıda temsil eden tüm DİPLOMATLARIN PATRONU OLACAKTIR.

Neden TEK ADAM?
Çünkü Erdoğan, yurt içindeki herhangi bir gelişmeyi neden göstererek Olağanüstü Hal ilan edecektir.
Kısacası TEK ADAM Erdoğan, istediği zaman Türkiye’yi SIKIYÖNETİMLE YÖNETECEKTİR.

Neden TEK ADAM?
Çünkü Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Başkomutanı olacaktır. 
Kısacası TEK ADAM Erdoğan, TSK’nın yüksek komutanlığına istediklerini atayacak, istemediklerini görevden alacaktır.

Değerli Dostlar,

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin tümü, 16 Nisan 2017 günü referandumda oylanacak olan anayasa taslağındaki maddelere dayanmaktadır.
Eğer 16 Nisan’da sandıklardan çıkacak oyların çoğu “Evet” olursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEK ADAM olacaktır.
Erdoğan, Osmanlı padişahlarına “Ecdadım” demekte ve bunlardan Abdülhamit’i de kendisine ROL MODEL olarak almaktadır.
İşte, bu nedenle de ben sizlere Abdülhamit’i tanıtan, sağlam belgelere dayalı bilgiler sunuyorum.
Eğer Abdülhamit’i iyi tanırsak, Abdülhamit gibi TEK ADAM olmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan’ı hem daha iyi tanımış hem de yapacakları hakkında görüş ve öngörü sahibi oluruz.

Değerli Dostlar,

Sultan Abdülhamit’i yakından tanımayı sürdürelim.

Bilim adamları ve yabancılardan öğretmenler tutulmuş olsa da, Abdülhamit düzenli bir eğitim görmemiştir. Yazısı düzgün olmadığı gibi imlâsı da bozuktur. Okuduğunu sözlük yardımı ile anlayabilecek düzeyde Fransızca öğrenmiştir.

Abdülhamit, hangi koşullar içinde yetiştiğini anlatırken erkek ve kız kardeşlerinin şımartılmış olduğunu belirttikten sonra şöyle der:
“Bilmediğim nedenlerden dolayı, babamdan çoğu zaman kötü muamele gördüm.
Ağabeyimden sonra tahta çıktığımda etrafımın, dolapçı ve beni esir etmek isteyen insanlarla çevrilmiş olduğunu gördüm. Bunun üzerine hayatımı ve tahtımı korumak için hileye karşı hile ile karşı koymam gerekti.”
Abdülhamit’in bu ifadesinde, neden kimseye güvenmediğinin, herkese karşı kuruntulu davrandığının, istibdatçı, yani baskıcı bir padişah olduğunun ipuçlarını görüyoruz.

Abdülhamit henüz padişah olmadan borsada oynamaya başlamıştı.
Borsada oynamak demek, ticari şirketlerin hisse senetlerini alıp satarak para kazanmak demektir. Borsa aslında bir “kumarhane”dir!
Abdülhamit, padişah olduktan sora da bu uğraşını sürdürmüş, kendileriyle çok iyi ilişkiler kurduğu Yahudi Galata bankerlerinden aldığı “tüyo”larla kâr getirecek hisse senetlerini alıp satarak iyi para kazanmıştır.

Abdülhamit, en önemsiz gazete yazılarını ve yaşanan olayları hep kendisine karşı düzenlenmiş kumpaslar olarak değerlendirirdi. Her tarafta gizli kuvvetler ve cemiyetler görürdü. Bu nedenle de hiç rahatı yoktu. Yediğine içtiğine zehir konulmasından korkardı.
Kısacası nereye baksa kendisine karşı tuzak kuran düşmanlar görürdü. Zamanla şüpheciliği o denli arttı ki, öldürülmek korkusundan kendi kendisini tıraş etmeye başladı. Doktorlara ve verecekleri ilaçlara da güveni kalmadı. Öyle ki, bazı hastalıklara iyi gelen ilaçların nasıl yapıldığını öğrenip kendi ilaçlarını kendi hazırlamaya başladı. Dişini çektirmek gerektiğinde bile, dişini kendisi kerpetenle çekmekte hiç sakınca görmedi.

Değerli Dostlar,

TEK ADAM olmayı tasarlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ROL MODELİ Abdülhamit’i anlatmayı sürdüreceğim.
Abdülhamit’i iyice tanıdıktan sonra, Abdülhamit’i örnek alanlara 16 Nisan 2017 günü yapılacak anayasa referandumunda;

Elbette HAYIR,
Kesinlikle HAYIR,

diyeceğinizi umuyorum.

Yılmaz Dikbaş
21 Mart 2017, Salı
dikbas@kalinka.com.tr 

 

0
0
0
Yorum Yaz